Laatste update:
Zaterdag 17 april 2021

Disclaimer
Privacy statement
Privacy statement website Eurofix bv                 d.d. 15-2-2009
Zodra u deze website bezoekt, stelt u Eurofix bv in staat om persoonlijke gegevens over u te verzamelen, zowel direct (via de op ons verzoek door u verstrekte persoonsgegevens) als indirect. Eurofix bv acht het van groot belang dat de door u verstrekte persoonlijke gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd.
Eurofix bv zal daarom deze persoonsgegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de in dit privacy statement omschreven doeleinden en de overige omschreven wijzen van gegevensverwerking.
Doeleinden van gegevensverwerking
Eurofix bv gebruikt uw persoonsgegevens voor de uitvoering van de verschillende overeenkomsten die Eurofix bv met u kan aangaan. Zo zullen wij om uw adresgegevens vragen om u bijvoorbeeld prijslijsten en offerte's toe te zenden. Eurofix bv slaat ook de door u verstrekte gegevens op bij het aanvragen van bijvoorbeeld een folder. Daarnaast verwerkt Eurofix bv uw persoonsgegevens voor het toesturen van de online nieuwsbrief en digitale (pers)berichten.
Geen gebruik van gegevens door derden
Tenzij de hierna genoemde uitzonderingen van toepassing zijn zal Eurofix bv onder geen beding uw gegevens aan derden ter beschikking stellen. Ook zullen uw gegevens niet worden verkocht. Uitzonderingen geen gebruik van gegevens:
(a) in het kader van wettelijk voorschrift of gerechtelijke procedure;
(b) ter bescherming van de rechten of het eigendom van Eurofix bv;
(c) ter voorkoming van een misdrijf of ter bescherming van de staatsveiligheid; of
(d) ter bescherming van de persoonlijke veiligheid van gebruikers.
Cookies
Wij plaatsen bij het bezoek aan het voor iedereen bereikbare deel van onze website géén cookie op uw computer. Alléén bij het inloggen op het "dealer"deel van onze website stuurt onze website een ‘cookie’, een klein tekstbestand dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Met behulp van dit cookie wordt de inlogtijd aan een maximum gesteld.
Clickgedrag
Eurofix bv verzamelt en analyseert informatie die verbonden is aan het gebruik van deze website, zoals het aantal hits, de meest gevraagde pagina’s en de duur van een gebruikerssessie. Het doel van deze algemene bezoekgegevens is om de inrichting van de website te optimaliseren.
Privacy beleid van derden
Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Eurofix bv aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze derden omgaan met persoonsgegevens. Wij adviseren u daarom om u altijd op de hoogte te stellen van het privacybeleid op deze websites.
Bezwaar tegen verder gebruik persoonsgegevens
Indien u zich eerder hebt aangemeld voor nieuwsbrieven of persberichten via e-mail en u deze niet meer wilt ontvangen, moet u zich hiervoor apart afmelden.
Vragen
Voor vragen over dit privacy statement, onze activiteiten op het gebied van gegevensverwerking of het gebruik van deze website, kunt u telefonisch contact opnemen: 0165 31 35 39.
Wijzigingen
Dit privacy statement kan door Eurofix bv te allen tijde gewijzigd worden, zonder voorafgaande waarschuwing. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op deze website gepubliceerd zijn.